';

Ontdek onze Visie en Missie

HOME › OVER ONS

Meer weten?

Identiteit

Vzw Kompani is een huis in de rij. We streven ernaar om een warme en huiselijke sfeer te creëren. We werken sterk vanuit een aanklampende en contextuele benadering met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren zonder context.

Vzw Kompani staat voor het bieden van nieuwe mogelijkheden en kansen. Vanuit die positieve ingesteldheid gaan wij samen met kinderen, jongeren en hun context op zoek naar wat werkt (effectiviteit). Dit is een boeiende uitdaging die wij met de nodige zelfreflectie, professionaliteit en bovenal enthousiasme aangaan.

Sterk geïndividualiseerd en op maat spelen we in op noden en vragen van zowel de kinderen en jongeren die in vzw Kompani verblijven, als op die van hun context en onze medewerkers. Elke jongere is uniek en vraagt zo ook een specifieke aanpak.

Layer
Layer

‘Kompani’ is Esperanto voor ‘vriend, compagnon de route’. 

Samen met het cliëntsysteem, de verwijzer en Kompani verkennen we de ondersteuningsvragen van het kind en zijn/haar context. In voortdurende dialoog met alle belanghebbenden zoeken we naar de passende ondersteuning.

Al meer dan 50 Jaar bijzondere jeugdhulp.

Inspiratie

We ondersteunen kinderen en hun context om opnieuw hun leven op een positieve manier in handen te nemen. We geloven erin dat de ondersteuning die wij bieden een meerwaarde betekent voor de toekomst van onze cliënten.

In Vzw Kompani krijgen kinderen en jongeren een referentiekader mee waarin waarden zoals  wederzijds respect, weerbaarheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijk zijn. We bieden jongeren een realistische en open blik op de maatschappij en de ruimere wereld waarin ze leven.

We geloven in de veerkracht en de positieve krachten van jongeren en leren hen om hun eigen keuzes, dromen en ideeën te verwoorden en te realiseren (emancipatorisch). Dit gebeurt in een goed georganiseerd en gestructureerd leef- en groepsgebeuren in een veilige en aangepaste infrastructuur.

Doelgroep en diensten

Vzw Kompani is een organisatie bijzondere jeugdzorg die kinderen tussen 2,5 en 25 jaar een veilig alternatief biedt wanneer zij omwille van uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en/of zich in een verontrustende leefsituatie bevinden. We leveren een gedifferentieerde ondersteuning gericht op een duurzame (re)-integratie in de context (natuurlijk of vervangend) of op een zelfstandige integratie in de maatschappij (autonoom wonen).

We zijn een kleinschalige voorziening met plaats voor 14 kinderen en jongeren. Iedereen is welkom ongeacht zijn culturele achtergrond, afkomst of godsdienst.

Naast het kind, dat steeds centraal staat, wordt iedereen die voor het kind of de jongere belangrijk is, op hun vraag bij de begeleiding betrokken. Dit gebeurt in een open en eerlijke sfeer met respect voor de privacy en rechten van alle betrokkenen.

Layer
Layer
Layer

Ons Team

Medewerkers

Dag en nacht staat er een professioneel, hecht en dynamisch team klaar. Begeleiders met verschillende opleidingsachtergronden staan de kinderen en jongeren bij in hun fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Elke jongere krijgt een mentor die samen met hem/haar kijkt welke steun hij/zij nodig heeft om zich goed te voelen en te ontplooien. Dit gebeurt in een vertrouwelijke en constructieve sfeer.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen we door middel van een evenwichtig vormingsbeleid, gebaseerd op de interesses van onze medewerkers. Hierdoor blijven we goed op de hoogte van nieuwe tendensen en ontwikkelingen. We streven naar laagdrempeligheid, de directeur is gemakkelijk bereikbaar voor jongeren, ouders en medewerkers.

Layer
Layer

Werking

Organisatie voor bijzondere jeugdzorg Kompani heeft een erkenning voor:

0

modules

verblijf met daaraan gekoppeld 14 modules contextbegeleiding laag-intensief, kan ingezet worden als modules kamertraining (TCK)
0

module

contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, voorbehouden voor interne doorstroming (CBAW)

Toekomstvisie

Onder het motto “Doe maar gewoon!”, zorgen wij voor een leuke, stimulerende en veilige omgeving waarin jongeren zich volop kunnen ontwikkelen en experimenteren.

We streven naar een kwaliteitsvol evenwicht tussen professionaliteit met een wetenschappelijke grondslag en een huiselijk, warm en een ontspannen klimaat. Met onze TCK- en CBAW werking ondersteunen we jongeren in hun groei naar meer zelfstandigheid en vaardigheid om op eigen kracht en zelfzeker hun toekomst als volwassene tegemoet te gaan.

Tot slot werken we aan een uitbreiding van mogelijke samenwerkingspartners, zowel binnen de sector als erbuiten om onze jongeren nog beter te kunnen ondersteunen.

Wil je ons team versterken?

Word een waardevol onderdeel van ons team!

Ben je op zoek naar een boeiende job in de jeugdhulpverlening? Kompani zoekt enthousiaste medewerkers om het team te versterken.

Heb je interesse om in Kompani aan de slag te gaan, maar zit je nog met vragen? Aarzel zeker niet om contact op te nemen. Je kan altijd je CV en spontane sollicitatie sturen naar: info@kompani.be.

We kijken er alvast naar uit om samen met jou onze missie en visie te realiseren.*

*We zoeken jou om lid te worden van ons team!

Layer
Layer