';

Welkom bij Kompani: Erkende Organisatie voor Bijzondere Jeugdhulp in Oostduinkerke.

Samen bouwen aan een veilige toekomst voor kinderen en jongeren.

Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren die gezien hun verontrustende leefsituatie niet langer in hun oorspronkelijk thuismilieu kunnen/mogen verblijven.

We bieden 14 modules verblijf aan met daaraan gekoppeld 14 modules contextbegeleiding (laag intensief). Dit houdt in dat we instaan voor de dagelijkse opvang en begeleiding van 14 kinderen en jongeren tussen 2,5 en 25 jaar. Binnen de module verblijf bieden we eveneens de module kamertraining (TCK) aan gezien we beschikken over twee volwaardige studio’s. Jongeren kunnen intern doorstromen of extern instromen naar onze module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).

We zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Aanmeldingen gebeuren via het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Jeugdrechtbank.

Sinds 2016 biedt Kompani plaats aan één crisisjongere (3 tot 12 jaar) op verwijzing van het crisismeldpunt.

delimiter image

“Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven.”

Onbekend

Layer

Kompani: Al meer dan 50 jaar bijzondere jeugdhulp.

Historiek

Vzw Kompani is gegroeid uit een privé-initiatief van de heer en mevrouw Van Thuyne – Vandewinckel.

Hieronder vindt u ons verhaal:

1968
Eerste kindjes in Ti-Ki
1971
Officiële erkenning als voorziening voor Bijzondere Jeugdzorg
2006
werd de huur van de woning gelegen in de Pirschlaan 8, 8670 Oostduinkerke
2010
werd het bouwproject gerealiseerd
2014
werd Kompani erkend als organisatie voor bijzondere jeugdzorg binnen het modulair kader

Zin in een verrijkende ervaring?
Vzw Kompani zoekt steungezinnen!

Wat wanneer een kind gedurende langere tijd niet naar huis kan? 

Soms gebeurt het dat kinderen die aan ons werden toevertrouwd, omwille van allerhande redenen niet terug kunnen vallen op hun familiaal netwerk.

Omdat het voor deze kinderen belangrijk is om kennis te maken met het gezinsleven, zoeken wij geëngageerde gezinnen.

Steungezinnen zijn gezinnen die zich vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend, inzetten om een kind in hun gezin op te nemen en het te laten deelnemen aan de alledaagse gezinsactiviteiten.

De frequentie van de bezoeken wordt bepaald in samenspraak met het steungezin, het kind en de voorziening.

Hoe gaat het in zijn werk?

Indien u interesse hebt, kunt u steeds vrijblijvend contact opnemen met ons.

Wij contacteren u zo snel mogelijk om een afspraak te maken in Kompani of bij u thuis, volgens wat u verkiest.

Tijdens dit eerste gesprek geven we u/uw gezin wat uitleg over wie wij zijn en trachten we u/uw gezin beter te leren kennen (gezinssamenstelling, interesses). Uiteraard kunt u dan reeds al uw vragen stellen.

Indien er een match is met één van de kinderen/jongeren, laten we jullie kennismaken en kunnen bezoeken van start gaan.

Layer
Layer
Layer

“Steungezin zijn is voor ons gezin echt een verrijking.” (huidig steungezin)